Etik

Svedbom & Co AB är grossist av guld- och silversmycken och våra produkter finns representerade i de flesta guldsmedsbutiker i Sverige.

Ädelmetaller har sin status i att de inte påverkas av yttre omständigheter och bryts ner av tidens tand. De är ädla för att de är beständiga.

I alla tider har guld och silver återanvänts om och om igen. Bruksföremål och mode har skiftat med guldsmycken har bearbetats om till sin tids behov och glädje.

Inom guldsmedsbranchen har vi sen länge arbetat med att återvinna guld, genom s.k. ”omarbetning”. Det är ett mycket vanligt sätt att arbeta inom smyckesindustrin.

Av allt guld som någonsin har tagits upp i hela världen är fortfarande 99 % i cirkulation. Så ädelmetaller är faktiskt en av världens första ”recyklade” produkt.

Den höga värderingen av ädelmetaller har resulterat i nästan 100% av behovet av guld och silver kommer från återvunnen metall som redan finns i landet. Så kallat ”byrålådeguld” utgör numera merparten av vårt behov.

Byrålådsguldet som konsumenter säljer till butiker, skickas vidare till tillverkare och grossister som omarbetar guldet och silvret till nya fina smycken. Så det är ett kretslopp som inte förekommer inom någon annan bransch i så hög verkansgrad.

Vi på Svedbom & Co är grossister med guld och silverkedjor, och våra produkter finns representerade i de flesta butiker i Sverige.

Vi tar ansvar genom att inte köpa in nytt guld eller silver till våra kedjor och smycken. Vi köper nämligen in både guld och silver från butiker runtom i landet, som i sin tur köper in begagnade smycken från konsumenter.

Dessa båda ädelmetaller skickas till våra tillverkare i Italien, där det omarbetas till nya silver och guldkedjor.

Vi köper in mer guld och silver under året än vad vi behöver till våra kedjor, så resterande överskott säljer vi av till andra grossister eller fabriker som då får användning av återvunnet guld och silver.